SkoleIT Online Prøver

Let adgang til folkeskolens prøver hele året

Online Prøver er en præsentationsportal, der kan bruges til at afvikle tidligere udgaver af folkeskolens prøver. I kan både benytte portalen til terminsprøver, fjernundervisning eller skriftlige afleveringer i det daglige for at gøre udskolingseleverne trygge ved prøveformen inden deres afgangsprøver. 

Portalen præsenterer det materiale, I allerede har adgang til via Prøvebanken på en måde, der ligner de rigtige afgangsprøver. Samtidig gør Online Prøver det let for læreren, som hverken skal downloade eller uddele prøver, men blot kan indstille det tidsrum den valgte prøve skal være tilgængelig for eleverne online. 

Nem adgang med Unilogin

Hos SkoleIT ønsker vi at gøre IT så let for jer på de frie skoler som muligt. Det gælder også for Online Prøver, som hverken kræver installationer eller særligt udstyr for at kunne fungere. 

Både lærere og elever logger blot ind med Unilogin, som de kender og er vant til at bruge. Online Prøver kræver ikke megen opsætning, så I kan få adgang allerede i dag ved at ringe til os på 43 58 45 75. 

Hvad er Online Prøver? 

Online Prøver er en webportal, der gør det nemt at afvikle digitale prøver i skriftlig fremstilling året rundt. 

I kan bruge portalen til at præsentere de materialer, I har adgang til fra Prøvebanken på en lækker og let tilgængelig måde for både lærere og elever. Lærerne kan tildele materiale til alle eller udvalgte elever i klassen i begrænsede tidsrum. Det gør Online Prøver helt oplagt til både skriftlige afleveringer og terminsprøver, så eleverne bliver fortrolige med formen inden afgangsprøverne.

Google G Suite giver os mulighed for at samarbejde om projekter og undervisning på nye kreative måder. Vi bruger det hver dag!

Olga Ottosen, skoleleder

5 gode grunde til at vælge Online Prøver

Godt forberedt til afgangsprøverne

Godt forberedt til afgangsprøverne

Med Online Prøver er hele skolen godt forberedt til afgangsprøverne i 9. og 10. klasse. 

Både fordi jeres elever bliver fortrolige med prøveformen i god tid, og fordi Online Prøver inkluderer en plan b, hvis der er nedbrud hos STIL eller UVM ved årets prøver.

Med Online Prøver er hele skolen godt forberedt til afgangsprøverne i 9. og 10. klasse. 

Både fordi jeres elever bliver fortrolige med prøveformen i god tid, og fordi Online Prøver inkluderer en plan b, hvis der er nedbrud hos STIL eller UVM ved årets prøver.

Log ind med Unilogin

Både lærere og elever logger ind på Online Prøver med Unilogin, som I kender og er vant til at bruge.

Udvælg elever

Differentiér undervisningen ved at tildele eleverne forskellige opgaver i Online Prøver – eller tildel materiale til udvalgte elever, som er syge eller fraværende en periode.

Vælg tidspunkt

Læreren vælger det tidsrum, materialet er tilgængeligt. Det kan være kortere tid for at simulere en prøvesituation eller længere tid, hvis Online Prøver bruges til fx stileøvelser.

Alle prøver fra Prøvebanken

Vi præsenterer jeres materiale fra Prøvebanken med mulighed for at udvælge prøver, tidspunkter og elever samt afvikle i et format, som ligner afgangsprøverne.

Mange forskellige fag

Materialet i Online Prøver er tidligere afviklede afgangsprøver i dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, biologi, geografi, fysik og kemi.

Backupportal til afgangsprøverne

Brug Online Prøver som backup til afgangsprøverne i tilfælde af nedbrud hos Styrelsen for IT og Læring (STIL)  eller Børne- og Undervisningsministeriet (UVM).

Lille pris for hele skolen

Der er ingen betaling pr. bruger.  Online prøver koster fra 300 kroner om måneden inkl. moms for hele skolen.

Ingen ventetid

Ring til os i SkoleIT på 43 58 45 75, og få adgang til Online Prøver allerede i dag.

Specifikationer og spørgsmål

Læs også om